vòng tay đá mắt mèo cao cấp

Vòng đeo tay đá mắt mèo lớn S202

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước: bi lớn, 10 hạt, thích hợp tay nam. + Khối lượng: 121g + Ý nghĩa: trang sức hợp mệnh Thổ, Kim. + Cách sử dụng: vòng đeo tay. + Giá:880,000 VNĐ

Vòng đeo tay đá mắt mèo trung S201

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước : chuỗi hạt bi lớn, 12 hạt + Khối lượng: 99g + Ý nghĩa: trang sức hợp mệnh Thổ, Kim. + Cách sử dụng: vòng đeo tay. + Giá:680,000 VNĐ

Vòng đeo tay Tỳ hưu mắt mèo S026

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo Tỳ hưu trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi trung, 15 hạt + Khối lượng: 33g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, hợp mệnh Thổ, Kim. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay.

Vòng đeo tay Tỳ hưu mắt mèo S052

+ Chất liệu và hoàn thiện: Chuỗi đá mắt mèo Tỳ hưu trung (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): bi nhỏ, 18 hạt. + Khối lượng: 21g + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, hợp mệnh Thổ, Kim. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay.

Vòng đeo tay mắt mèo hạt xéo S997

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay đá mắt mèo hạt xéo (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 17 viên + Khối lượng: 33g + Ý nghĩa: bổ trợ về sức khỏe, mang lại may mắn + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay + Giá:380,000 VNĐ

Vòng đeo tay mắt mèo hạt dẹp S996

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay đá mắt mèo hạt dẹp (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16 viên + Khối lượng: 28g + Ý nghĩa: bổ trợ về sức khỏe, mang lại may mắn + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay + Giá:380,000 VNĐ